GROŹNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Choć nie ma oficjalnych statystyk, lekarze coraz częściej podkreślają: smog jest przyczyną szeregu chorób, w tym raka płuc.

O niebezpieczeństwach płynących z rosnącego zanieczyszczenia powietrza oraz konieczności uwzględniania w wywiadzie lekarskim m.in. miejsca zamieszkania można przeczytać w artykule „Smog w płucach: onkolodzy biją na alarm” w Gazecie Wyborczej Kraków z 27 lutego (wersja elektroniczna tutaj).  Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst, podkreśla w tekście:  to, czym oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie, a smog powoduje wiele chorób, m.in. nowotwory płuc.  Coraz częściej na raka płuc chorują osoby, które nigdy nie paliły papierosów, umieralność z tego powodu jest w Polsce wyższa niż przeciętna w Unii Europejskiej.  Światowa Organizacja Zdrowia w raporcie z 2013 r. uznała zanieczyszczenie powietrza za jeden z głównych kancerogenów  i wskazała, że 8 proc. wszystkich nowotworów płuc w Europie wywołuje właśnie smog.  W skali Polski może to być niemal 2 tys. przypadków rocznie.

Dlatego też coraz powszechniejszą praktyką lekarzy jest zbieranie podczas wywiadu medycznego informacji nie tylko o standardowych czynnikach ryzyka, ale również pytania o miejsce zamieszkania czy to, czym pacjenci ogrzewają domy. To pozwala dodatkowo określić przyczyny zachorowania na nowotwór płuc.