INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO LECZENIA

Wprowadzenie systemu konsyliów medycznych to jeden z elementów planowanego przez MZ pakietu onkologicznego. Tymczasem w krakowskim szpitalu dziewięć zespołów wielodyscyplinarnych pracuje już od wielu miesięcy.

Już podczas konferencji zorganizowanej na otwarcie Centrum Radioterapii Amethyst w grudniu 2013 roku mówiono o ważnej roli interdyscyplinarnego podejścia do leczenia onkologicznego. Dzięki współpracy specjalistów ze Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera oraz ośrodka radioterapii takie specjalistyczne konsylia działają tu już od dłuższego czasu. Zespołów wielodyscyplinarnych jest w sumie dziewięć, a ich członkowie spotykają się najczęściej w sali multimedialnej Centrum Radioterapii Amethyst. Systematycznie raz w tygodniu zbierają się zespoły nowotworów głowy i szyi, narządów rodnych, piersi i przewodu pokarmowego oraz układu moczowego. Pozostałe zespoły są zwoływane w miarę potrzeb. W każdym specjalistycznym gronie pracuje onkolog kliniczny, chirurg onkolog, radioterapeuta, natomiast pozostali specjaliści zapraszani są zgodnie z wymaganiami danego przypadku. W zebraniach wielu zespołów biorą udział sami pacjenci, bo w tym systemie ostateczna decyzja dotycząca terapii należy do chorego.

Do 12 grudnia br. zespoły wielodyscyplinarne w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera podjęły decyzje w 196 przypadkach nowotworów głowy i szyi, 87 nowotworach przewodu pokarmowego, 66 nowotworach narządu rodnego, 55 nowotowrach układu moczowego i 54 nowotworach piersi.

Jak pokazuje roczne doświadczenie placówki, takie rozwiązanie pozwala na dobór optymalnej terapii, zwiększa efektywność leczenia i umożliwia skrócenie czasu diagnostyki. Przykład udanej współpracy krakowskiego szpitala i ośrodka radioterapii jest dowodem na sens wdrażania interdyscyplinarnego podejścia do leczenia w onkologii.