JEDYNY W MAŁOPOLSCE OŚRODEK Z RADIOTERAPIĄ STEREOTAKTYCZNĄ

Krakowskie Centrum Radioterapii Amethyst jest obecnie jedynym ośrodkiem w Małopolsce przeprowadzającym radioterapię stereotaktyczną, metodę od jakiegoś czasu niedostępną w tym regionie. Tę przełomową technikę, zwaną często radiochirurgią, zastosowano już w leczeniu kilkunastu pacjentów, a kolejni przygotowywani są do zabiegów.

Ideą radioterapii stereotaktycznej jest podawanie relatywnie wysokich dawek napromieniania na bardzo ograniczony i dokładnie wyznaczony obszar chorobowy, oszczędzając otaczające guz zdrowe tkanki. Ważną zaletą jest również skrócenie czasu radioterapii. Wyniki stosowania radioterapii stereotaktycznej dają często efekty porównywalne do leczenia chirurgicznego, a równocześnie taka terapia może być zastosowana wtedy, gdy leczenie chirurgiczne jest niemożliwe ze względu na lokalizację guza lub schorzenia towarzyszące. W Centrum Radioterapii Amethyst ta metoda jest stosowana w leczeniu zmian zlokalizowanych w narządach wewnętrznych, np. płucach i wątrobie oraz w obrębie kręgosłupa.