KOMPLEKSOWE LECZENIE RAKA PIERSI

Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 18-19 tys. zachorowań na raka piersi. Blisko 6 tys. pacjentek rocznie umiera z powodu tego nowotworu. Rak piersi jest najczęściej występującym złośliwym nowotworem u kobiet na całym świecie. Z danych dostępnych w mediach wynika, że w całej Unii Europejskiej co 2,5 minuty odnotowywane jest kolejne zachorowanie na raka piersi, a co 6 minut jedna kobieta umiera z powodu tej choroby.

Potrzebne jest zwiększenie skuteczności leczenia nowotworów piersi. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Mastologicznego (EUSOM) zalecają wprowadzanie wielospecjalistycznych ośrodków leczenia raka piersi tzw. BREAST UNIT, zapewniających kompleksowe i bezpieczne leczenie oraz skracające czas pomiędzy poszczególnymi etapami terapii.

Od tego roku w Polsce skuteczną walkę z rakiem piersi ma ułatwić model kompleksowej opieki onkologicznej (tzw. KON-Pierś). Realizujące go placówki medyczne zapewniają pacjentkom skoordynowaną terapię od momentu postawienia diagnozy, poprzez leczenie chirurgiczne, chemioterapię czy radioterapię, aż po rehabilitację i monitorowanie długofalowych efektów leczenia. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera i Krakowski Oddział Narodowego Instytutu Onkologii to pierwsze placówki w Małopolsce, które podpisały z Małopolskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia umowy na kompleksową opieką onkologiczną pacjentek z nowotworami piersi.

Centrum Radioterapii Amethyst jest częścią tej kompleksowej terapii w Szpitalu Specjalisyucznym im. L. Rydygiera. Zespół medyczny Amethystu stosuje rozwiązania indywidualne, ściśle dopasowane do historii choroby danej pacjentki.

– Wybieramy najlepszą drogę w oparciu o wiedzę i wytyczne medyczne, badania kliniczne, publikacje. Po przeanalizowaniu wszystkich rozwiązań rekomendujemy pacjentowi najbardziej skuteczną metodę, ale decyzja ostatecznie należy do niegoKonsekwentnie stawiamy na postępującą indywidualizację leczenia, ponieważ ważny jest nie tylko efekt samego leczenia, ale również jakość życia pacjenta po przebytej terapii – podkreśla dr Marcin Hetnał.

Centrum Radioterapii Amethyst stosuje różne metody leczenia, w tym brachyterapię, która odgrywa szczególnie ważną rolę w leczeniu nowotworów piersi. Najczęściej jest stosowana po operacyjnym usunięciu guza piersi. Ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. W niektórych, ściśle określonych przypadkach może być stosowana samodzielnie (APBI – accelerated partial breast irradiation, przyśpieszone napromienianie kwadratu piersi, w którym był zlokalizowany guz). Częściej jednak połączona jest  z teleradioterapią całej piersi lub piersi i rejonów regionalnych węzłów chłonnych w celu podania wyższej dawki w miejscu po usuniętym guzie. Brachyterapia jest szczególnie korzystna dla pacjentek, u których marginesy zdrowych tkanek między guzem a granicą cięcia chirurgicznego są wąskie i wynoszą kilka milimetrów.

W Centrum Radioterapii Amethyst ważne jest leczenie uwzględniające całościowe podejście do pacjenta, w połączeniu ze wszelkimi aspektami jego życia. Emocje, nastawienie do świata i sposób myślenia w dużym stopniu wpływają na stan zdrowia chorego, a przez to na przebieg leczenia.  Dlatego pacjentki krakowskiego ośrodka i ich rodziny mogą korzystać z pomocy i porad psychoonkologa oraz dietetyka specjalizującego się w żywieniu  wspomagającym terapie chorób onkologicznych.

Więcej informacji na temat kompleksowej opieki onkologicznej raka piersi w Małopolsce
https://gazetakrakowska.pl/malopolska-dwa-osrodki-zajma-sie-kompleksowym-leczeniem-raka-piersi/ar/c14-15384000