KONTAKT POPRZEZ E-MAIL

W trosce o bezpieczeństwo informacji Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie utworzyło specjalne konto poczty elektronicznej. Z adresu badania@amethyst-rtcp.pl mogą korzystać pacjenci i ich rodziny. Konto służy do przesyłania informacji medycznych, wyników badań itp. W Centrum Radioterapii Amethyst dostęp do konta mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania takich danych.

Informacji medycznych nie należy przesyłać na inne adresy.