MULTIDYSCYPLINARNIE O ONKOLOGII

Konferencja  „Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego” odbędzie się w Krakowie, w nowo otwartym Centrum Radioterapii Amethyst, 11 grudnia 2013 roku. Rozpoczęcie planowane jest o godzinie 10.00. W konferencji udział wezmą m.in. prof. C. I. Kiricuta i prof. Razvana Galalae, światowe autorytet w dziedzinie radioterapii.

Konferencja towarzyszy otwarciu pierwszego w Polsce Centrum Radioterapii Amethyst. Celem sieci jest wdrażanie najnowszych osiągnięć medycyny i zagwarantowanie wszystkim pacjentom dostępu do nowoczesnego sprzętu, najlepszych specjalistów i metod terapeutycznych, do których należy leczenie skojarzone. Polega ono na zastosowaniu kilku metod terapeutycznych u tego samego pacjenta, najczęściej chirurgii, leczenia systemowego i radioterapii. Dzięki leczeniu skojarzonemu możliwe jest uzyskanie najlepszych wyników terapii. Ta metoda wymaga sprawnej pracy zespołów wielospecjalistycznych.

Leczenie skojarzone zalecają obecnie wszystkie wytyczne, standardy i zalecenia na świecie. Jednak w Polsce napotyka ono jeszcze sporo barier proceduralnych i mentalnych, dlatego sieć Amethyst chce popularyzować takie wielospecjalistyczne podejście do onkologii. Do wspólnej dyskusji zaprasza lekarzy specjalistów, onkologów klinicznych i chirurgów onkologicznych. Inauguracją akcji jest konferencja „Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski, konsultant wojewódzki radioterapii onkologicznej.

Program konferencji

Multidyscyplinarnie o onkologii – wielospecjalistyczne zespoły szansą na większą skuteczność leczenia onkologicznego

Środa 11 grudnia 2013 r., Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie (Osiedle Złotej Jesieni 1, budynek sąsiadujący ze Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera)

10.00 – 10.30 – rejestracja uczestników

10.30 – 11.00  –  otwarcie seminarium i zwiedzanie Centrum Radioterapii Amethyst

11.00 – 12.45 – sesja tematyczna, prowadzący – dr n. med. Marcin Hetnał:

  • wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Korzeniowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
  • Od radioterapii 2D do 4D –  prof. dr hab. Ion Chrictian Kiricuta,
  • Dostępność do radioterapii w Polsce – czy potrzebne są nowe ośrodki radioterapii? – prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki,
  • Skuteczność leczenia onkologicznego na przykładzie doświadczeń niemieckich – prof. Razvan Galalae,
  • Zespoły wielospecjalistyczne. Dlaczego są potrzebne i jak je tworzyć? – prof. dr hab. Jan Zapała, dr Piotr Koralewski, dr Marcin Hetnał.

12.45 – 13.10 –  Czy zespoły wielospecjalistyczne są szansą na podniesienie skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce? – dyskusja panelowa.