NASI FIZYCY WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Dwóch fizyków medycznych Centrum Radioterapii Amethyst – Sylwia Pysklak i Krzysztof Czaja – znalazło się w elitarnym gronie osób, które z najlepszym wynikiem zdały Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w 2013 roku. W połowie czerwca br. podczas uroczystości „Specjalista 2013” odebrali z rąk podsekretarza stanu Aleksandra Soplińskiego listy gratulacyjne.

Spotkanie odbyło się 16 i 17 czerwca w Ministerstwie Zdrowia. Aleksander Sopliński uhonorował listami gratulacyjnymi (podpisanymi przez Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia) tych lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz osoby wykonujące inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, którzy w 2013 r. zdali egzamin specjalizacyjny z najlepszymi wynikami.

W zeszłym roku do państwowego egzaminu przystąpiło niemal 7 tys. chętnych, w tym 244 osoby reprezentujące inne zawody, takie jak m.in. toksykolog, fizjoterapeuta czy fizyk medyczny. W tym ostatnim gronie najwyższe wyniki osiągnęło tylko 30 zdających, a wśród nich Sylwia Pysklak i Krzysztof Czaja.  To potwierdzenie doskonałej wiedzy i umiejętności zawodowych personelu Centrum Radioterapii Amethyst.

Rozwój nowoczesnych, zaawansowanych technik diagnostycznych sprawił, że w ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na fizyków medycznych. Stają się oni ważnymi członkami zespołów medycznych. Jednak uzyskanie tej specjalizacji wiąże się nie tylko z koniecznością ukończenia studiów na określonym kierunku. To także dwuletni proces specjalizacji  ze stażem podyplomowym w szpitalu i kursami specjalizacyjnymi, a na koniec obowiązek przystąpienia do wymagającego Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w ochronie zdrowia, składającego się z  dwóch części: teoretycznej i praktycznej.  Dopiero przejście takiej drogi i zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie tytuły specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej, a co za tym idzie – możliwość pracy w zawodzie i kontynuowania kariery fizyka medycznego.