NAUKOWO O RADIOTERAPII

Dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst i Marta Urbańska-Gąsiorowska, lekarz radioterapeuta w tym ośrodku biorą udział w IX Zjeździe Radioterapii Onkologicznej, który odbywa się w dniach 18-19 października w Łodzi. To ważne wydarzenie, które umożliwia spotkanie polskich radioterapeutów i dyskusje na temat najnowszych osiągnięć badawczych w tym zakresie.

Marcin Hetnał jest jednym z przewodniczących sesji poświęconej tematyce brachyterapii. Marta Urbańska-Gąsiorowska wygłosi referat „Brachyterapia nowotworów głowy i szyi — współpraca chirurga i onkologa radioterapeuty”.

Zjazd Radioterapii Onkologicznej to tylko jedno z wydarzeń poświęconych onkologii, które mają miejsce jesienią. We wrześniu w Poznaniu, w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbyła się konferencja Radioterapia interwencyjna. Jest ona specjalistycznym warsztatem, podczas którego lekarze, fizycy medyczni i inny personel medyczny dzielą się najnowszą wiedzą zdobytą podczas Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Brachyterapii (ABS). W konferencji uczestniczył dr Marcin Hetnał, który wygłosił dwa referaty:

  • „APBI – aktualny stan wiedzy” – podczas pierwszej sesji „Samodzielna, interwencyjna radioterapia raka piersi „,
  •  „Aktualne miejsce brachyterapii w leczeniu nowotworów tkanek miękkich oraz centralnego układu nerwowego” – podczas piątej sesji „Radioterapia interwencyjna w innych lokalizacjach”.