NOWA JAKOŚĆ PRECYZJI – RADIOTERAPIA STEROWANA OBRAZEM

W Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie zainstalowany został nowoczesny system do pozycjonowania i monitorowania położenia pacjenta w czasie radioterapii – AlignRT® (VisionRT). Jego zastosowanie zwiększa precyzję i powtarzalność ułożenia pacjenta, umożliwia maksymalnie bezpieczne podawanie wysokich dawek promieniowania, gdy terapia tego wymaga.

Radioterapia jest ważnym elementem leczenia onkologicznego. Jej skuteczność zależy od precyzji podania wiązki promieniowania w miejsce zmiany nowotworowej przy maksymalnym ograniczeniu napromieniania w zdrowych tkankach i organach krytycznych. Najnowsza technologia medyczna, która pozwala na uzyskanie najwyższej precyzji to radioterapia sterowana obrazem powierzchni ciała pacjenta (SGRT – Surface Guided Radiation Therapy).

Milimetrowa dokładność

Rozwiązaniem realizującym technikę SGRT jest nowoczesny system AlignRT® (VisionRT). Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kamer zintegorowanych komputerowo, sprzęgających obraz bezpośrednio z akceleratorem, możliwe jest śledzenie pozycji pacjenta w wielu wymiarach. Monitoring ułożenia prowadzony jest zarówno w trakcie przygotowania do radioterapii, jak i w czasie samego dostarczania wiązki terapeutycznej.

System wykorzystuje światło bliskie podczerwonemu, które jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta i personelu medycznego. AlignRT®  rzutuje na ciało pacjenta plamisty wzór, który kamery HD odczytują w 3D, następuje optyczne skanowanie ciała i jego komputerowa wizualizacja. Obraz ten w czasie rzeczywistym jest porównywany z obrazem referencyjnym z tomografii komputerowej z procesu planowania terapii.

Bezpieczeństwo i komfort pacjenta

Ułożenie pacjenta w identyczny sposób podczas procesu przygotowywania planu terapii, jak i w trakcie podawania kolejnych frakcji radioterapii, stanowi duże wyzwanie dla techników radioterapii, którzy bezpośrednio koordynują ten proces. AlignRT®  zwiększa komfort i pacjenta, i personelu. Technologia jest bezinwazyjna i bezdotykowa. Na monitorze technik widzi natychmiast każde odchylenie od założonych granic tolerancji. W trakcie radioterapii w przypadku, gdy pozycja pacjenta ulegnie zmianie, AlignRT® automatycznie wysyła sygnał przerywający napromienianie.

Radioterapia sterowana obrazem umożliwia rezygnację ze stosowania punktowych tatuaży, znaczników.

– Zastosowania AlignRT® są szczególnie użyteczne w prowadzeniu zaawansowanych technik radioterapii takich jak radioterapia stereotaktyczna i napromienianie na głębokim wdechu (DIBH – Deep Inspiration Breath Hold radiotherapy), gdy obszar napromieniany znajduje się w pobliżu narządów krytycznych (głowa i szyja, rdzeń kręgowy) – mówi dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst.

Napromienianie na głębokim wdechu dotyczy pacjentek z nowotworami piersi. Dzięki prowadzeniu napromieniania tylko w trakcie wdechu, oszczędzane jest serce i lewe płuco. Zmniejsza się w ten sposób ryzyko wystąpienia powikłań mogących pojawić się za 10 albo nawet więcej lat po przeprowadzeniu terapii. Jednak nauka oddychania koniecznego do zastosowania tej metody radioterapii, bywa dla pacjentek trudna. Dzięki AlignRT® pacjentka jest wyposażona w specjalny monitor, który wizualizuje jej oddech i sygnalizuje odchylenia od poprawnego rytmu.