O ONKOLOGII NA JUBILEUSZOWYM FORUM LEKARZY

Lekarze z Centrum Radioterapii Amethyst wzięli udział w konferencji naukowej organizowanej przez Specjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie. Dr Marcin Hetnał ocenił skuteczność i tolerancję stereotaktycznej radioterapii guzów płuca.

X Jubileuszowe Forum Lekarzy Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie odbyło się 6 kwietnia 2016 roku. Sesja pierwsza poświęcona była w całości pakietowi onkologicznemu i leczeniu chorób nowotworowych. Specjalistyczny Szpital im. Rydygiera to jedna z największych w Małopolsce placówek medycznych, rocznie hospitalizująca blisko 30 tys. pacjentów, z których wielu jest chorych onkologicznie.

Pierwsze wystąpienie na Forum dotyczyło modeli postępowania w zakresie leczenia skojarzonego raka odbytnicy wypracowanych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, który funkcjonuje już drugi rok. Współautorem referatu jest Maria Marczak-Ziętkiewicz z Centrum Radioterapii Amethyst.

Dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst, ocenił skuteczność i tolerancję stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radioterapii guzów płuca. – Wyniki są obiecujące i plasują nas wśród najlepszych światowych ośrodków radioterapii, ale na razie mamy dane z siedemnastu miesięcy. To za mało, aby wyciągać ostateczne wnioski – tłumaczy dr Hetnał.

Pierwsza radioterapia stereotaktyczna została wykonana w Centrum Radioterapii Amethyst w marcu 2014 roku. Dzięki tej metodzie możliwe jest bardzo precyzyjne napromienianie zmian nowotworowych m.in. znajdujących się w płucach.