O ONKOLOGII PODCZAS VI EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

Już po raz szósty goście z Polski oraz innych krajów spotkają się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W dyskusji dotyczącej wyzwań stojących przed polską służbą zdrowia i onkologią uczestniczyć będzie Barbara Werchowiecka-Rusinek,  prezes zarządu Radiology Therapeutic Center Poland.

Sesja „Mapa wyzwań, nowe możliwości – czy pieniądze to jedyne, czego potrzeba polskiej onkologii” rozpocznie się w czwartek 8 maja 2014 r. o godz. 16.15 w katowickim Hotelu Amber.  Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in. Tomasz Latos, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marcin Pakulski, zastępca prezesa ds. medycznych NFZ, Mirosław Stachowicz, prezes Fundacji Onkologia 2025, a także przedstawiciele środowisk medycznych i inwestorów niepublicznych.  Będą rozmawiać  o wyzwaniach, jakie w najbliższej dekadzie stanowić będą choroby onkologiczne i o tym, w jaki sposób wykorzystywać dobre europejskie praktyki organizacyjne w opiece onkologicznej. Ważną rolę w panelu odegra temat modeli współpracy na rynku świadczeń ośrodków publicznych i prywatnych. Barbara Werchowiecka-Rusinek opowie o międzynarodowych doświadczeniach holdingu medycznego Amethyst Medical Center oraz o nowoczesnym Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

VI Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się w dniach 7-9 maja 2014. Ten trzydniowy cykl debat i spotkań  z udziałem komisarzy unijnych, premierów państw europejskich i przedstawicieli polskiego rządu jest okazją do dyskusji o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.  Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo zbiega się z obchodami 10 rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Centralnej.