Zakończył się kolejny semestr Onkologii i opieki paliatywnej dla studentów piątego roku kierunku lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przedmiot realizowany jest we współpracy z Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Przedmiot Onkologia i opieka paliatywna obejmuje 30 godzin wykładów oraz konwersatoriów i 45 godzin ćwiczeń. Studenci mieli możliwość zapoznania się z działaniem zespołów wielospecjalistycznych i specjalistycznego sprzętu, ponieważ część zajęć miała charakter praktyczny. Wykłady odbywały się on-line, ale ćwiczenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego, prowadzone były stacjonarnie w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Dodatkowo studenci mogli zapoznać się z zasadami prowadzenia zabiegu brachyterapii na specjalnie nagranym w tym celu filmie.

Kierownikiem przedmiotu jest dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst.  – Zapoznajemy studentów z filozofią onkologii, chcemy, aby wiedzieli jak pokierować pacjenta z podejrzeniem nowotworu, jak leczyć chorego z powikłaniami po terapii onkologicznej – podkreśla dr Hetnał.

Odbywający się w semestrze letnim kurs jest drugą jego edycją. Pierwszy miał miejsce w semestrze zimowym. W kontekście stale zwiększającej się zachorowalności na nowotwory, szczególnie ważne jest przygotowanie przyszłych lekarzy do pracy z chorymi onkologicznie. W sumie w roku akademickim 2020/2021 Onkologie i opiekę paliatywną ukończyło ponad 90 studentów kierunku lekarskiego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W semestrze letnim przedstawiciele Centrum Radioterapii Amethyst przygotowali również specjalne warsztaty w ramach przedmiotu Zaawansowane metody komunikacji. 3-godzinny warsztat prowadzony dla 10 grup studentów medycyny Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego dotyczył komunikacji z pacjentem. W przygotowaniu tych zajęć obok lekarzy z Centrum Radioterapii Amethyst uczestniczyła psycholog Katarzyna Nowak-Ledniowska i zaproszeni aktorzy.

Umiejętność skutecznej komunikacji, nawiązywanie relacji z pacjentem to kluczowe umiejętności lekarza. Tymczasem w edukacji medycznej nadal bywają pomijane. Prowadzone w Krakowskiej Akademii Zaawansowane metody komunikacji  wypełniają te lukę.