PIĘĆ LAT CENTRUM RADIOTERAPII AMETHYST W KRAKOWIE

Mija pięć lat działalności Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. W tym czasie leczenie przeszło ponad 11 tys. pacjentów, udzielono też ponad 50 tys. porad lekarskich.

Oficjalne otwarcie Centrum Radioterapii Amethyst nastąpiło 11 grudnia 2013 roku, a pierwsi pacjenci zaczęli być przyjmowani pięć dni później. Od tego czasu leczenie onkologiczne w krakowskim ośrodku przeszło już 11 tys. osób – to tak, jakby personel Centrum Radioterapii opiekował się i leczył wszystkich mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, Krosna Odrzańskiego czy Ciechocinka. Pacjenci mogli liczyć na wykorzystanie najnowszych metod napromieniania: radioterapii konformalnej 3D, modulacji intensywności dawki (IMRT) czy radioterapii stereotaktycznej i brachyterapii.

Od początku działalności Centrum z każdym rokiem przybywa pacjentów – w 2014 roku było ich 1050, podczas gdy w 2017 – już 2600. Według planów w bieżącym roku leczenie w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie przejdzie 3 tys. pacjentów.