PIERWSZY PACJENT RADIOTERAPII W ZGORZELCU

W środę 14 listopada pierwszy pacjent Centrum Radioterapii Amethyst w Zgorzelcu rozpoczął zabiegi napromieniania.

Konsultacje chorych w nowej poradni radioterapii rozpoczęły się już wcześniej, na początku listopada br. Na ich podstawie oraz po ustaleniach konsylium lekarskiego możliwe było zaplanowanie zabiegów napromieniania, a pierwsza pacjentka rozpoczęła terapię w środę 14 listopada. Jest nią 65-letnia kobieta, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy piersi. Przez cały czas – od pierwszej wizyty (mammografii) przez operację usunięcia guza aż po zabiegi napromieniania – pacjentka przebywa pod opieką lekarzy Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu i Centrum Radioterapii Amethyst, a całe leczenie odbywa się w jednym miejscu.

Nowoczesne Centrum Radioterapii Amethyst, z dwoma najnowszej generacji akceleratorami firmy Elekta oraz tomografem komputerowym, działa bezpośrednio przy zgorzeleckim szpitalu. Stanowi ważny element rozwijanego przez szpital programu kompleksowego leczenia onkologicznego, będąc uzupełnieniem prowadzonych przez placówkę oddziałów chirurgii onkologicznej i onkologii klinicznej.