STAŻE DLA STUDENTÓW FIZYKI MEDYCZNEJ

Pierwszy student Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej rozpoczął staż w Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie. Placówka podpisała umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą w zakresie organizacji staży dla najlepszych studentów.

Kierunki studiów Fizyka Techniczna i Fizyka Medyczna od roku 2012/13 do końca roku 2015 są na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kierunkami dodatkowo finansowanymi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że kierunki tych studiów uznane zostały przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako priorytetowe dla rozwoju naszego kraju. Dzięki unijnym środkom studenci mają zapewnione m.in. dodatkowe staże zawodowe.

Staże w zakresie fizyki medycznej studenci AGH odbywają w Centrum Radioterapii Amethyst. Ten działający od grudnia 2013 r. ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą. Cały zespół tej placówki już wiele miesięcy przed uruchomieniem rozpoczął specjalistyczne szkolenia również w zakresie fizyki medycznej. Dwóch fizyków medycznych z Centrum – Sylwia Pysklak i Krzysztof Czaja – znalazło się w elitarnym gronie osób, które z najlepszym wynikiem zdały Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w 2013 roku. Teraz będą dzielili się wiedzą ze studentami AGH.

Fizyk medyczny to zawód niezbędny w nowoczesnej radioterapii. W zespołach odpowiedzialnych za proces radioterapii fizycy medyczni przygotowują plan leczenia dobierając właściwą technikę napromieniania oraz kontrolują działanie specjalistycznych urządzeń.