SZKOLENIA W SIECI AMETHYST

Wewnętrzne szkolenia w ramach międzynarodowej grupy, spotkania i rozmowy z kolegami z innych krajów – trwa program wymiany specjalistów z różnych ośrodków sieci.

Koncepcja sieci Amethyst Radiotherapy ma charakter międzynarodowy. Niezależnie od miejsca funkcjonowania wdrażane są takie same procedury medyczne oraz instalowany jest najwyższej klasy sprzęt, a lekarze i personel medyczny przechodzą identyczne szkolenia. Równie ważną rolę odgrywa wymiana wiedzy wewnątrz sieci, dlatego wprowadzono też staże w ramach grupy – lekarze, fizycy  medyczni i technicy wyjeżdżają do zagranicznych ośrodków sieci Amethyst, aby uczyć się od swoich kolegów oraz dzielić się własnymi doświadczeniami. W ten sposób mają kontakt nie tylko z najnowszymi osiągnięciami nauki w dziedzinie radioterapii, ale także z rozwiązaniami sprawdzonymi w bliźniaczych placówkach medycznych.

W tym roku zorganizowano już dwie wymiany polsko – rumuńskie, w których uczestniczyło sześciu specjalistów. W marcu na pięciodniowy staż do Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie przyjechało z Bukaresztu dwóch techników oraz jeden fizyk medyczny i jeden lekarz, a trzy miesiące później do Rumunii na podobny staż pojechały dwie osoby z polskiego ośrodka (technicy). Zaplanowane są kolejne wymiany, tym razem rumuńsko – polsko –włoskie: od 10 do 14 lipca w Krakowie przebywać będzie dwoje lekarzy z Rzymu, następnie kolejnych dwóch pojedzie na staż do centrum radioterapii w rumuńskim Kluż-Napoka.