WIĘCEJ ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW

Krakowski ośrodek przez pierwsze cztery miesiące tego roku objął leczeniem aż 754 pacjentów, podczas gdy w pierwszym trymestrze (styczeń – kwiecień) 2015 roku było ich 569. Zdecydowaną większość – niemal 40 proc. wszystkich zabiegów – stanowi technika VMAT, czyli Volumetric Modulated Arc Therapy. Dwukrotnie więcej jest zabiegów brachyterapii 3D, która polega na napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Taki sposób leczenia zastosowano w bieżącym roku w przypadku 83 pacjentów (co stanowi 11 proc. wszystkich zabiegów), podczas gdy w pierwszym trymestrze minionego roku chorych poddanych takim zabiegom było tylko 29 (5 proc. wszystkich ówczesnych zabiegów).

W pierwszym trymestrze 2016 roku zaawansowane technologie leczenia radykalnego (mającego za zadanie trwałe wyleczenie pacjenta), takie jak radioterapia 3D, IMRT, stereotaksja, VMAT i brachyterapia, stanowiły niemal 64 proc. wszystkich zabiegów przeprowadzanych w Centrum Radioterapii Amethyst. Pozostałe 36 proc. to zabiegi napromieniania paliatywnego.  Rosnąca liczba zabiegów i pacjentów wskazuje, że być może uda się w tym roku objąć leczeniem około 2 tys. chorych.