WYMIENIAMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM

Na przełomie kwietnia i maja dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst, uczestniczyć będzie jako prelegent w dwóch ważnych międzynarodowych konferencjach medycznych.

Pierwszą z nich jest 7. edycja konferencji Clinical Oncology update, którą zaplanowano na 24-25 kwietnia w Krakowie. To organizowane przez Medycynę Praktyczną i redakcję „Medycyny Praktycznej Onkologii” spotkanie onkologów, radioterapeutów, chirurgów i wszystkich innych lekarzy zainteresowanych nowoczesnym leczeniem chorych na nowotwory złośliwe. Do Krakowa z wykładami przyjadą eksperci z całej Europy, m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Węgier, Belgii, Hiszpanii i Rosji.  Przewidzianych jest siedem sesji dedykowanych m.in. diagnostyce raka piersi, onkologii u młodych pacjentów czy skuteczności i bezpieczeństwie nowych terapii onkologicznych.  W ramach drugiej sesji poświęconej nowym narzędziom w diagnostyce nowotworów jamy brzusznej z wykładem wystąpi dr Marcin Hetnał. Opowiadać będzie o wykorzystaniu rezonansu magnetycznego (MRI) w diagnostyce raka odbytnicy.

Natomiast 8 i 9 maja br. dyrektor krakowskiego Centrum Radioterapii Amethyst gościć będzie w Gelsenkirchen w Niemczech.  Tematyka tegorocznej międzynarodowej konferencji RUHR TALKS 2015 skupi się na zagadnieniu adaptacyjnej brachyterapii.  Dwie główne sesje naukowe poświęcone będą rakowi piersi oraz brachyterapii stosowanej w leczeniu tego rodzaju nowotworu. Pierwszą z nich poprowadzi prof. dr hab. med Razvan Galalae, szef Kliniki Radioterapii Evangelische Kliniken Gelsenkirchen oraz członek rady naukowej Amethyst Group. W zamykającej konferencję trzeciej sesji swój wykład przedstawi także dr Hetnał – będzie to sprawozdanie z wdrażanego w całej Europie protokołu leczenia  nowotworu piersi za pomocą radioterapii.

Śledzenie najnowszych trendów w medycynie i możliwość kontaktu oraz wymiany poglądów z innymi specjalistami z całego świata to ważny element filozofii sieci Amethyst Radiotherapy. Lekarze, fizycy medyczni i technicy zatrudnieni w centrach Amethyst nie tylko przechodzą jednolite szkolenia w renomowanych ośrodkach medycznych, ale także systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje podczas krajowych i międzynarodowych konferencji oraz spotkań.