Z PRAKTYKI DO PODRĘCZNIKA

Pojawiła się już skrócona wersja podręcznika „Interna Szczeklika 2014/2015”. Wśród autorów jest również dr Marcin Hetnał, dyrektor Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Wersja skrócona zawiera wybrane informacje niezbędne w codziennej praktyce lekarskiej oraz dodatkowo zasady doraźnego postępowania w nagłych stanach, w urazach czy ostrych zaburzeniach psychicznych.  Dr Marcin Hetnał jest autorem rozdziału „Popromienne zapalenie skóry i błon śluzowych”, dzieląc się swoją zawodową wiedzą oraz doświadczeniem poszerzanym m.in. dzięki pracy w krakowskim Centrum Radioterapii Amethyst.

„Interna Szczeklika” – wydawana jeszcze do niedawna jako „Choroby wewnętrzne. Podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM (Evidence Based Medicine)” pod redakcją Andrzeja Szczeklika – szybko stała się najpopularniejszą w Polsce książką o chorobach wewnętrznych. Jest wynikiem ścisłej współpracy wybitnych polskich specjalistów w różnych dziedzinach i zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej. Co roku pojawia się jej aktualna wersja w postaci skróconego kompendium (dostępnego także jako aplikacja na tablety i smartfony) oraz dużego podręcznika. A już wkrótce, w połowie 2015 roku, ma być gotowa jej wersja anglojęzyczna, wydana pod szyldem znanego kanadyjskiego Uniwersytetu McMaster: „McMaster Textbook of Internal Medicine. Based on ‘Interna Szczeklika’”. Równolegle przygotowywane jest tłumaczenie rosyjskie i hiszpańskie.

Więcej o podręczniku tutaj.