ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA LEKARZY REZYDENTÓW

W ramach współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowskim  ośrodku odbędą się zajęcia praktyczne w ramach kursu CMKP dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii szczękowo-twarzowej.

Kurs „Epidemiologia, rozpoznawanie oraz chirurgiczne i skojarzone leczenie złośliwych nowotworów części twarzowej czaszki oraz szyi” potrwa od 20 do 22 czerwca br. Biorą w nim udział rezydenci z całej Polski.  Przez trzy dni będą uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach praktycznych – te ostatnie zaplanowane są m.in. w Centrum Radioterapii Amethyst.  W środę 20 czerwca poprowadzi je dr n.med. Michał Gontarz, natomiast następnego dnia rano lekarze rezydenci spotkają się na wykładzie z dyrektorem Centrum Radioterapii Amethyst, dr n. med. Marcinem Hetnałem.