ZARZĄD OSSP W AMETHYŚCIE

Spotkanie zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych rozpoczął prezes Andrzej Sokołowski. Od 2020 roku spotkania zarządu OSSP będą się odbywały cyklicznie w różnych ośrodkach w Polsce. Stowarzyszenie funkcjonuje od 2020 roku i zrzesza 180 podmiotów działający w sferze niepublicznej służby zdrowia. Nowa formuła ma za zadanie wzmocnienie współpracy regionalnej.

Inauguracja spotkań regionalnych OSSP odbyła się w piątek 17 stycznia w Centrum Radioterapii Amethyst, placówce, która jest członkiem stowarzyszenia od listopada ub. r. W zarządzie uczestniczyła Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes Amethystu.

Wiceprezes Andrzej Mądrala przedstawił dane z najnowszego Zeszytu statystycznego OSSP. Udział sektora prywatnego w kontraktach NFZ wynosił w 2019 roku 20 proc. W przypadku leczenia szpitalnego jest to zaledwie 7 proc. Duża część spotkania poświęcona była omawianiu rozwiązań dających pacjentom komfort leczenia i możliwość jak najlepszego dostępu do specjalistów. Biorąca udział w części zarządu Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zapewniała, że ceni współpracę z niepublicznymi podmiotami, a w Małopolsce nadal organizowane są konkursy na świadczenie usług.

Uczestnicy spotkania mogli zwiedzić Centrum Radioterapii Amethyst, gdzie zapoznali się z mechanizmem terapii dynamicznych i najnowszej radioterapii.