ZASZCZEP SIĘ PRZECIWKO COVID-19

Trwają przygotowania do rozpoczęcia masowych szczepień przeciwko COVID-19. Lekarze z Centrum Radioterapii Amethyst przyłączają się do apeli wielu środowisk medycznych i przekonują do poddania się szczepieniom.

– Masowe szczepienia są jedynym racjonalnym sposobem na ograniczenie pandemii. Ich skuteczność osiągniemy jednak dopiero wtedy, gdy zaszczepi się ok 70% społeczeństwa. Sam zamierzam zaszczepić się w pierwszym możliwym terminie i namawiam wszystkich do podjęcia tego kroku – przekonuje dr n. med. Marcin Hetnał, dyrektor medyczny Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie.

Szczepionki są jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny, a szczepienia najbardziej efektywnymi działaniami profilaktycznymi, które chronią społeczności przed chorobami zakaźnymi. Stosowane obecnie szczepionki są bezpieczne, a powikłania poszczepienne występują rzadko i poddają się skutecznemu leczeniu. Brak szczepień oznacza, że przynajmniej 75% społeczeństwa zarazi się koronawirusem i większość z tych osób zachoruje na COVID-19.

Pandemia COVID-19 ma niespotykaną skalę. Na całym świecie w ciągu bieżącego roku zachorowało ponad 72 miliony osób, z czego w Polsce ponad milion. Oficjalne dane wskazują również na ponad 1,6 miliona ofiar śmiertelnych, w tym ponad 23 tys. osób w Polsce. Tej fali zachorowań towarzyszą intensywne badania naukowców na całym świecie. Ich tempo i rzetelność są imponujące. Naukowcy m.in. zidentyfikowali patogen odpowiedzialny za COVID-19, a 11 stycznia 2020 roku poznali jego materiał genetyczny. Od tego momentu rozpoczęły się prace nad opracowywaniem szczepionki przeciw COVID-19.

W procesie weryfikacji bezpieczeństwa szczepień szczególną rolę odgrywają niezależne agencje dopuszczające produkty lecznicze, w tym szczepionki, do obrotu. W przypadku Europy jest to Europejska Agencja Leków (EMA) z siedzibą w Amsterdamie. W celu przyspieszenia pracy nad szczepionką przeciw COVID-19, EMA zastosowała specjalną procedurę etapowego przeglądu wyników badań (rolling review), polegającą na ocenie napływającej dokumentacji na bieżąco. EMA realizuje również szczegółowe badania obserwacyjne stanu zaszczepienia, bezpieczeństwa i skuteczności szczepień.

W Polsce rozpoczęcie szczepień planowane jest na I kwartał 2021 r. Szczepionka przeciwko COVID-19 będzie darmowa i dobrowolna. Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie (m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej). Etap I obejmie m.in. osoby powyżej 60. roku życia, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i nauczycieli.

Dzięki szczepieniom:

  • osoby zaszczepione w ogromnej większości przypadków nie zachorują na COVID-19,
  • osoby zaszczepione nawet jeśli się zakażą, to przejdą chorobę łagodnie,
  • osoby zaszczepione nie będą zakażały innych w ogóle lub w rzadkich przypadkach zachorowań będą zakażały w mniejszym stopniu,
  • jeśli zaszczepimy się powszechnie, epidemia wygaśnie.

Pacjenci chorzy na nowotwory też powinni się zaszczepić.

– Pacjenci onkologiczni należą do grupy ryzyka ciężkich powikłań po COVID-19, dlatego w ich przypadku zaszczepienie jest szczególnie ważne. Indywidualne kwestie pacjent może omówić ze swoim lekarzem prowadzącym, ale podkreślam, że  choroba nowotworowa nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia – tłumaczy dr Marcin Hetnał.

Przed szczepieniem przeciwko COVID-19 będzie obowiązywała typowa procedura – każdy szczepiony przejdzie konsultację medyczną u lekarza.