PIĘCIOTYSIĘCZNY PACJENT CENTRUM

Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie świętuje mały jubileusz – w połowie listopada swoje leczenie zakończył tu pięciotysięczny pacjent.

Była to chora z nowotworem głowy i szyi, skierowana do napromieniania po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Leczenie bardzo precyzyjną techniką VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy), która pozwala  także skrócić czas trwania napromieniania w stosunku do innych dostępnych metod, zakończono 15 listopada.

Pierwszy pacjent trafił do Centrum Radioterapii Amethyst w Krakowie 16 grudnia 2013 roku. Od tego czasu z każdym rokiem zwiększała się liczba chorych przechodzących leczenie: w 2014 roku było to 1050 osób, w 2015 – 1871, a do połowy listopada br. już 2080 osób.