WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD OŚRODEK W KRAKOWIE

Kolejny ważny etap inwestycji w Krakowie za nami. W środę 3 kwietnia odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Radioterapii Amethyst powstające przy Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera.

Wśród zgromadzonych na placu budowy gości znaleźli się m.in.: Barbara Bulanowska, dyrektor małopolskiego oddziału NFZ, Kazimierz Barczyk, przewodniczący sejmiku samorządowego województwa małopolskiego i Wojciech Szafrański, prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera. Akt erekcyjny przeczytał  Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa, po czym złożył podpis na dokumencie.  Podpisali go również Barbara Werchowiecka-Rusinek, prezes RTCP i prezes Szafrański.

Budowa Centrum Radioterapii Amethyst ruszyła pod koniec stycznia br. W obiekcie działać będzie nowoczesny zakład radioterapii, brachyterapii i poradnia radioterapeutyczna. Centrum zostanie wyposażone w światowej klasy sprzęt – 3 akceleratory szwedzkiej firmy Elekta i system planowania leczenia w radioterapii, umożliwiające stosowanie najnowocześniejszych technik radioonkologii (IMRT, VMAT). Inwestycja jest ważnym elementem strategii Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie. 22 proc. pacjentów z Małopolski chorych na nowotwory złośliwe poddaje się w tej placówce chemioterapii. Liczba zabiegów onkologicznych prowadzonych na wszystkich  oddziałach cały czas rośnie. Szpital ma doskonale rozwiniętą chirurgię onkologiczną i chemioterapię. Aby prowadzić pełnoprofilowe, kompleksowe leczenie onkologiczne placówce  brakuje  ostatniego ogniwa czyli radioterapii. Ogłoszony przez Szpital przetarg wygrała spółka RTCP, która na własny koszt zbuduje i wyposaży ośrodek radioterapii. Uruchomienie Centrum Amethyst planowane jest na koniec bieżącego roku.

Na uroczystości 3 kwietnia sieć Amethyst reprezentował m.in. Ludovic Robert, członek rady nadzorczej spółki Amethyst Medical Center. Podczas prezentacji mówił m.in. o międzynarodowej współpracy naukowej, światowych ośrodkach onkologicznych, w których staże będą odbywać pracownicy sieci i standardach działania. – Wszystkie centra radioterapii budujemy i organizujemy zgodnie z wymogami Organisation of European Cancer Institutes – podkreślił podczas swojego wystąpienia.